Termeni și condiții

INTRODUCERE

Acești termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termenii”) stabilesc termenii și condițiile care guvernează (i) accesul la și utilizarea magazinului nostru online disponibil la adresa URL www.privacymagistrus.ro (denumit în continuare „magazinul nostru online”) și (ii) accesul la și utilizarea conținutului magazinului online, inclusiv a serviciilor furnizate de PrivacyMagistrus atât prin intermediul magazinului nostru online, cât și în afara acestuia (denumite în continuare „Serviciile”). Scopul nostru este de a crea un magazin online care să ajute operatorii de date cu caracter personal să obțină un grad cât mai ridicat de conformare corect documentată și implementată la cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal exprimate în Regulamentul U.E. 679/2016 (GDPR) și ghidurile conexe.

Acești Termeni reprezintă un acord între dumneavoastră, (i) în calitate de persoană fizică sau juridică ce cumpără produsele (tipărituri/modele documente în format electronic) și serviciile (consultanță, instruiri, abonamente) oferite de PrivacyMagistrus (denumit în continuare „Client”) (ii) în calitate de utilizator care doar navighează prin magazinului nostru online (denumit în continuare „dumneavoastră” sau „utilizator”) și Privacy Spot S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 18/3, cod de identificare fiscală 48792703, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/1386/2023 (denumit în continuare „PrivacyMagistrus” sau „noi”).
Utilizarea magazinului online reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni. De asemenea, înainte de a utiliza magazinul nostru online în calitate de Client, va trebui să acceptați, și în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție posibilitatea achiziționării produselor și serviciilor listat în magazinul nostru online numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați resursele publicate/ valorificate prin www.privacymagistrus.ro . În cazul în care utilizați magazinul nostru online în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe magazinul nostru online și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. Drept pentru care, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a magazinului nostru online după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.fNe rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment.

PĂRȚILE CONTRACTATNTE

Privacy Spot S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Rodniciei, nr. 18/3, cod de identificare fiscală 48792703, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/1386/2023, operatorul magazinului online www.privacymagistrus.ro în calitate de Prestator.
și
Clientul, utilizatorul tuturor produselor/serviciilor oferite prin intermediul magazinului nostru online au agreat următoarele: Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui produs/ serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii și condițiile" reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografa.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.privacymagistrus.ro sub forma unui produs/consultanță/abonament lunar.

Client: persoana juridică/ fizică care face o comanda pe site-ul www.privacymagistrus.ro.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor produse/ servicii/ abonamente afișate pe site-ul www.privacymagistrus.ro , realizata de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele/ produse/ servicii/ abonamente.

Vizitator: persoana fizică ce vizitează magazinul, fără a fi achiziționat produse/ servicii/ abonamente și fără să fi făcut o Comanda.

OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA PREZENTULUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor realizate prin intermediul www.privacymagistrus.com. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comanda.
Toate comenzile implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

Prestatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.privacymagistrus.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidențialitate.

MAGAZINUL ONLINE - PRODUSE ÎN FORMAT FIZIC ȘI DIGITAL

Magazinul nostru online ajută operatorii de date cu caracter personal să obțină un grad cât mai ridicat de conformare corect documentată și implementată la cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal exprimate în Regulamentul U.E. 679/2016 (GDPR) și ghidurile conexe. (denumite în continuare „Modelele PrivacyMagistrus”).

Îndrumarul #privacyMAGISTRUS - produs fizic

„Îndrumarul #privacyMagistrus - Implementare ghidată pas cu pas a Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția și libera circulație a datelor cu caracter personal.” reprezintă o metodă unică de organizare structurată a activități de auditare, documentare, implementare și menținere cerințe GDPR, proprietatea Privacy Spot S.R.L.

Este strict interzisă orice formă de reproducere parțială sau totală a conținutului acestuia, inclusiv prin preluarea și integrarea conținutului în aplicații online sau offline, fără acordul prealabil, în formă scrisă a Privacy Spot S.R.L, sub sancțiunea legii.

Este interzisă copierea prin orice formă sau mijloace, precum și distribuirea neautorizată a îndrumarului #privacyMagistrus, sub sancțiunea daunelor interese și a consecințelor pugnitive de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, inclusiv penal.

MODELE DE DOCUMENTE GDPR - produs digital

Modelele PrivacyMagistrus sunt documente cu un grad vast de aplicabilitate, cu conținut și instrucțiuni scrise de specialiști în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a sistemelor de management organizațional și instituțional.

Modelele PrivacyMagistrus au un spectru larg de aplicabilitate în rândul operatorilor de date cu caracter personal, însă trebuie adaptate specific proceselor derulate de operatorul de date cu caracter personal în activitățile de prelucrare pe care le desfășoară în activitatea sa și care reprezintă un vehicul de procesare a acestui tip de date.

Modelele PrivacyMagistrus acoperă un spectru larg, bine structurat pe etape de lucru ce vizează fiecare arie de conformare din activitățile de prelucrare derulate de un operator, așa cum sunt prezentate în Îndrumarul #privacyMAGISTRUS - tipărit sub ISBN nr. 978-973-0-34332-8, disponibil în magazinul nostru online.

Acuratețea implementării acestor modele în documentarea conformării GDPR a activităților de prelucrare este responsabilitatea Clientului, dat fiind faptul că în domeniul protecției datelor cu caracter personal conformitatea este dictată de contextul prelucrării, fapt ce limitează consistent posibilitatea automatizării acestui proces.

Magazinul online www.privacymagistrus.ro conține resurse construite de practicieni în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu experiență antreprenorială și la nivelul activităților instituțiilor publice. În consecință, produsele furnizate prin intermediul magazinului nostru online sunt în permanență îmbunătățite și extinse în baza experienței profesionale a specialiștilor noștri.

Atunci când ne implicăm în identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal la Client prin serviciile oferite în cadrul site-ului nostru, este responsabilitatea Clientului să pună la dispoziție toate informațiile relevante privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, într-un mod precis și conform cu situația reală, conform structurii de ghidare pe care i-o prezentăm.

Pentru a vă ajuta în completarea personalizată a modelelor PrivacyMagistrus, specialiștii noștri vă pot oferi anumite sugestii generale de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în cadrul serviciilor de consultanță achiziționate. Clientul înțelege că aceste sugestii au doar scopul de a ajuta Clientul în personalizarea modelelor PrivacyMagistrus și că este alegerea Clientului de a aprofunda oricare sugestie (acceptată, modificată, respinsă), astfel încât operațiune de prelucrare să reflecte situația reală a Clientului.

Clientul înțelege că nu suntem responsabili pentru modul în care sunt completate informațiile privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunt informații complet noi indicate de Client sau sunt sugestii regăsite în magazinul nostru online.

Clientul înțelege că achiziționarea modelelor PrivacyMagistrus nu reprezintă și nu poate fi calificată în niciun moment drept consultanță juridică.

DESCĂRCAREA MODELELOR PRIVACY MAGISTRUS - produs digital

Odată confirmată plata Prețului în conformitate cu secțiunea ”PREȚ”, Clientul va primi un link de download, pe care îl poate accesa o singură dată și care va fi valabil pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice.

ATENȚIE: Privacy Spot S.R.L nu își asumă răspunderea pentru download-ul parțial sau pierderea link-ului de download și nici în cazul neaccesării link-ului de download în termenul stabilit în prezenta secțiune.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI INSTRUIRI DE SPECIALITATE - servicii online sau offline

Clientul are posibilitatea de a achiziționa unul sau mai multe servicii de consultanță și instruiri de specialitate, ce includ un anumit număr de minute (denumită în continuare „Consultanță”).

Consultanța va fi acordată de specialiști în domeniul protecției datelor cu caracter personal și privește modul de completare și utilizare a modelelor PrivacyMagistrus dar și pentru implementări personalizate în cadrul organizațiilor. Consultanța contractată prin intermediul magazinului nostru online nu include asistența la implementarea ulterioară a procedurilor și a măsurilor de conformare cu GDPR achiziționate, decât dacă aceasta însăși face obiectul achiziției.

Consultanța va fi acordată Clientului, în mod remote (online), în intervalele orare disponibile, sau offline, la sediul clientului, potrivit disponibilității consultanților și partenerilor PrivacyMagistrus, după achitarea integrală a acesteia prin intermediul procesatorului de plăți. Clientul înțelege că PrivacyMagistrus va lua toate măsurile pentru a acorda Consultanța într-un timp rezonabil, conform serviciului achiziționat. Indiferent de serviciul achiziționat de Client, acesta înțelege să își asume costurile de deplasare a echipei de specialiști PrivacyMagistrus, atunci când obiectul achiziției este un serviciu offline. Aceste costuri constau în cheltuieli de deplasare, cazare și masă, conform standardelor de calitate unităților de cazare de minim 3 stele.

Pentru acordarea Consultanței online, specialiștii PrivacyMagistrus vor contacta Clientul, în funcție de intervalul orar liber conform aplicației de programare, Clientul alegând un interval orar disponibil în aplicație.

Pentru acordarea Consultanței offline la sediul Clientului, specialiștii PrivacyMagistrus vor conveni de comun acord cu Clientul, perioada și timpul alocat pentru acest serviciu.

Clientul înțelege și este de acord că va fi decăzut din dreptul de a primi Consultanța online/ offline, în cazul în care (i) Clientul nu este de acord cu niciun interval orar/ perioadă și timp alocat, propus de PrivacyMagistrus într-un interval de timp de 3 luni de la achiziționarea serviciului din magazinul nostru online („Termen”), (ii) Clientul nu a răspuns propunerii PrivacyMagistrus cu privire la intervalele disponibile în timpul Termenului, sau (iii) Clientul a ales un interval orar/ perioadă și timp alocat însă nu a participat la Consultanță în timpul intervalului orar ales/ perioadă și timp alocat. În acest caz, PrivacyMagistrus nu va fi în niciun fel responsabilă de niciun prejudiciu adus Clientului prin faptul că acesta nu a putut beneficia de Consultanță. De asemenea, pentru evitarea oricărui dubiu, Clientului nu îi va fi returnată suma plătită pentru serviciul nerealizat în condițiile enunțate anterior.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Consultanța achiziționată prin magazinul online www.privacymagistrus.ro nu este o consultanță care să creeze un raport juridic client - avocat. Totodată, Consultanța nu reprezintă și nu poate fi calificată drept consultanță juridică. În cazul în care anumite activități de consultanță acordate Clientului vor intra sub incidența consultanței juridice, furnizarea acesteia se va realiza de către o societate civilă de avocați în baza unui contract de asistență juridică încheiat de Client cu societatea civilă de avocați.

ABONAMENTE PRIVACY MAGISTRUS

Prin intermediul magazinului online oferim posibilitatea de a achiziționa abonamente lunare care sunt structurate pe nevoi specifice pentru diferite organizații/ instituții după cum urmează:

Bronze

 • Ghidul “#privacyMAGISTRUS”
 • Consultanță privind modul de lucru cu agenda de lucru a DPO
 • Audit preliminar
 • Raport audit cu recomandările privind măsurile tehnice și organizatorice ce se impun în organizație pentru un minim de conformare GDPR
 • Materialele de conformare a platformelor online
 • Instruirea și monitorizarea activității responsabilului cu protecția datelor (DPO), numit intern
 • Sesiuni de consultare și informare cu managementul de vârf

Abonament lunar - 1.500 lei - minim un an de zile

Silver

 • Ghidul “#privacyMAGISTRUS”
 • Consultanță privind modul de lucru cu agenda de lucru a DPO
 • Audit preliminar
 • Raport audit cu recomandările privind măsurile tehnice și organizatorice ce se impun în organizație pentru un minim de conformare GDPR
 • Materialele de conformare a platformelor online
 • Instruirea și monitorizarea activității responsabilului cu protecția datelor (DPO), numit intern - sau preluare DPO extern - un specialist al nostru preia în totalitate sarcinile și atribuțiile unui DPO
 • Două sesiuni de instruire a personalului - una generală și una punctuală
 • Instrumentele aplicabile de confidențialitate și responsabilitate a angajaților precum și acordurile cu partenerii de afaceri
 • Sesiuni de consultare și informare cu managementul de vârf

Abonament lunar - 2.800 lei - minim un an de zile

Gold

 • Ghidul “#privacyMAGISTRUS”
 • Consultanță privind modul de lucru cu agenda de lucru a DPO
 • Audit preliminar
 • Raport audit cu recomandările privind măsurile tehnice și organizatorice ce se impun în organizație pentru un minim de conformare GDPR
 • Materialele de conformare a platformelor online
 • Instruirea și monitorizarea activității responsabilului cu protecția datelor (DPO), numit intern - sau preluare DPO extern - un specialist al nostru preia în totalitate sarcinile și atribuțiile unui DPO
 • Două sesiuni de instruire a personalului - una generală și una punctuală
 • Instrumentele aplicabile de confidențialitate și responsabilitate a angajaților precum și acordurile cu partenerii de afaceri
 • Elaborarea documentației aplicabile (politici, proceduri, formulare)
 • Întocmirea/ actualizarea modului de gestionare a arhivei în format letric și electronic
 • Reglementarea supravegherii video din punct de vedere GDPR
 • Analizele DPIA și LIA
 • Sesiuni de consultare și informare cu managementul de vârf

** Abonament lunar - 3.500 lei - minim un an de zile**

În cazul în care Clientul achiziționează unul din aceste abonamente, termenii și condițiile prezente vor constitui contract de furnizare a acestor servicii, completat ulterior achiziției prin acordurile de confidențialitate între părți și anexele aferente.

Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la [email protected] sau nr. de telefon 0745510422 de luni până vineri între orele 10:00 si 17:30.

În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

Prestatorul va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales.

PREȚ

Atunci când etapele de documentare/ conformare GDPR, constând în produsele tipărite, modelele și/ sau serviciile PrivacyMagistrus, sunt achiziționate de Client, vom percepe de la acesta contravaloarea publicată pe pagina produsului/ serviciului respectiv (denumit în continuare „Preț”). De asemenea în cadrul magazinului online oferim și trei tipuri de abonament lunar, care conform acestor termeni, prețul acestora va fi taxat lunar, automat de către procesatorul de plăți.

Modificarea Prețului

Ne rezervăm libertatea de a schimba Prețul atunci când considerăm că este necesar sau oportun.

Promoții

Putem oferi reduceri de Preț din când în când. Dacă sunteți în conexiune directă cu noi, vă vom informa în consecință, iar reducerea se va aplica în conformitate cu condițiile stabilite de PrivacyMagistrus.

PLATA PREȚULUI

Pentru a avea acces la produsele și serviciile furnizate în cadrul magazinului online www.privacymagistrus.ro , este necesară achitarea contravalorii acestora prin metoda de plată pusă la dispoziție de Privacy Spot S.R.L. Plata Prețului se efectuează în RON.

Prețul include și taxele/comisioanele percepute de Procesatorul de Plăți (astfel cum este definit mai jos).

Plata Prețului se face fie prin utilizarea serviciilor unui prestator terț, procesator de plăți (denumit în continuare „Procesator de Plăți”). Înțelegeți și sunteți de acord că nu furnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

General

Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de proprietate industrială) precum și oricare alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (la nivel mondial) și indiferent dacă acestea se manifestă în spațiul online sau nu, inclusiv dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor, ori drepturi conexe acestora, drepturi sui generis, inclusiv referitoare la baze de date, drepturi la invenții sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi la marcă ori indicații geografice sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi prevăzute de legislația desenelor și modelelor industriale, drepturi referitoare la nume comerciale, drepturi referitoare la nume de domenii, drepturi referitoare la know-how, drepturi referitoare la secrete de serviciu și secrete comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor exista în viitor la nivel mondial, indiferent daca acestea sunt sau nu înregistrate, împreună cu toate drepturile care rezultă din existența acestor drepturi de proprietate intelectuală.

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele magazinului online www.privacymagistrus.ro, toate produsele, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate (denumite în continuare „Conținutul”) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

Puteți utiliza magazinul nostru online, Conținutul și Modelele PrivacyMagistrus exclusiv în scopul conformării GDPR a organizației/ instituției care a achiziționat produsul, respectiv Clientul.

Cu toate acestea, nu este permisă:

 • utilizarea magazinului online, a Conținutului sau a Modelelor PrivacyMagistrus în afara scopurilor permise;
 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului sau a Modelelor PrivacyMagistrus;
 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al magazinului online sau al Conținutului;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în magazin onlineă, în Conținut sau în Modelele PrivacyMagistrus;
 • Orice utilizare a magazinului nostru online, a Conținutului sau a Modelelor PrivacyMagistrus, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a PrivacyMagistrus SRL, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Privacy Spot S.R.L, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Modelelor PrivacyMagistrus

Pentru claritate, toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Modelelor PrivacyMagistrus aparțin Privacy Spot S.R.L.

Privacy Spot S.R.L acordă Clientului o licență neexclusivă, nelimitată teritorial, pe toată durata de funcționare a Clientului asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Modelelor PrivacyMagistrus strict pentru utilizarea Modelelor PrivacyMagistrus în scopul pentru care au fost generate și strict pentru utilizarea acestora doar de către Client.

Acordarea licenței este condiționată de plata integrală a Prețului.

Modelele PrivacyMagistrus nu pot fi utilizate, modificate, duplicate şi/sau reproduse în toate formele și pentru toate mediile, inclusiv toate mediile electronice, în întreaga lume de către Client decât în conformitate cu scopul pentru care au fost generate, anume pentru a asigura conformitatea Clientului cu dispozițiile Regulamentului U.E.

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, îl transmiteți și/sau îl distribuiți prin intermediul magazinului online (denumit în continuare „Conținut al Utilizatorului”). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/ sau să distribuiți prin www.privacymagistrus.ro orice Conținut al Utilizatorului care:

 • este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;
 • este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu, abuziv, invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt mod inacceptabil;
 • prin care un utilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează în mod greșit afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate;
 • poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală;
 • conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • este conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorii magazinului online.

CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați magazinul nostru online. Sunteți de acord să utilizați www.privacymagistrus.ro numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să utilizați www.privacymagistrus.ro pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
 • să utilizați magazinul online pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul magazinului online care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți;
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu www.privacymagistrus.ro sau în orice parte a acestuia;
 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa magazinul online sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Utilizatorului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați www.privacymagistrus.ro pentru orice scop comercial neautorizat;
 • să accesați sau utilizați www.privacymagistrus.ro în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • să vă înregistrați pe www.privacymagistrus.ro în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respectivă;

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Privacy Spot S.R.L și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea www.privacymagistrus.ro; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea www.privacymagistrus.ro.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

General

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea www.privacymagistrus.ro se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. www.privacymagistrus.ro este furnizat „ca atare” și „așa cum este”. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, magazinul online, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că www.privacymagistrus.ro va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea magazinului nostru online va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că www.privacymagistrus.ro nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

Modelele PrivacyMagistrus

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Modelelor PrivacyMagistrus se realizează pe propria dumneavoastră răspundere și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. Modelele PrivacyMagistrus sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt”. Nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu Modelele PrivacyMagistrus.

Nu garantăm că Modelele PrivacyMagistrus va asigura conformitatea completă cu dispozițiile GDPR. Modelele PrivacyMagistrus sunt consecința modului în care specialiștii noștri interpretează dispozițiile GDPR. Nu garantăm ca aceasta este singura interpretare a dispozițiilor GDPR, autoritățile putând avea puncte de vedere diferite (inclusiv cu privire la relevanța anumitor operațiuni de prelucrare, la necesitatea anumitor documente, la informațiile indicate în cuprinsul modelelor), în special în contextul în care GDPR este o reglementare nouă, neexistând o practică a autorităților cu privire la modul de interpretare și aplicare a acestuia.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în nici un caz, nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la, orice revendicare, pierdere, daună, cost, taxă, amendă, onorarii, cotizații, decizie de atribuire, cheltuieli sau alte obligații de orice natură (prevăzute sau neprevăzute), daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea reputației afacerii, rezultate din sau în legătură www.privacymagistrus.ro și Modelele PrivacyMagistrus, inclusiv serviciile furnizate, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală). Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc). Recunoașteți că www.privacymagistrus.ro este bazată pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a contului dumneavoastră. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

SITE-URI EXTERNE

www.privacymagistrus.ro poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Privacy Spot S.R.L nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul www.privacymagistrus.ro.

MODIFICĂRI ALE MAGAZINULUI ONLINE

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a www.privacymagistrus.ro. În nici un caz Privacy Spot S.R.L nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a www.privacymagistrus.ro.

SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA MAGAZINUL ONLINE

În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la www.privacymagistrus.ro, la discreția noastră, imediat și fără notificare prealabilă, și să ștergem sau să dezactivăm contul dumneavoastră. Într-un astfel de caz, vă vom notifica în consecință. De asemenea, putem anula, suspenda, bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi, inclusiv, dar fără a se limita la Anunțuri sau recenzii, în cazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiile acestor Termeni.

CESIUNEA

Privacy Spot S.R.L poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Privacy Spot S.R.L. Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al Privacy Spot S.R.L.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru a obține informații relevante despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de Privacy Spot S.R.L va fi de competența exclusivă a instanțelor din Târgu Mureș, România.

CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicție, rezilierea unilaterală suspendarea executării.